Musteikos kaimo bendruomenė „MUSTEIKOS PIRKIA“ per 2023 m. įgyvendino projektą „Muzikos instrumentai Musteikos kaimo kultūrinei veiklai“ (Projekto Nr. NPKB-23-M-228 pagal 2023 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles). Lėšas Projektui įgyvendinti dalinai skyrė Lietuvos Žemės ūkio ministerija.