Varėnos krašto vietos veiklos grupės pirmininko 2013 m. sausio 28 d. įsakymu Nr.V-1, Varėnos krašto vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos posėdis Nr.3 šaukiamas 2013 m. vasario 8 d. 14.00 val. adresu J. Basanavičiaus g. 9 (VVG buveinė).

Bus svarstomi šie klausimai:

1. Dėl lėšų Viešosios įstaigos „Vienaragių šilas“ vietos projektui Nr. LEADER-12-VARĖNA-02-002 „Dar gyvas Merkinės molis“ įgyvendinti skyrimo;

2. Dėl lėšų Dubičių krašto bendruomenės vietos projektui Nr. LEADER-12-VARĖNA-02-003 „Kad „Lakštucis“ nenutiltų“ įgyvendinti skyrimo;

3. Dėl lėšų Valkininkų bendruomenės vietos projektui Nr. LEADER-12-VARĖNA-02-004 „Valkininkuose atgimsta amatai ir kultūrinės tradicijos“ įgyvendinti skyrimo;

4. Dėl lėšų Gudžių bendruomenės vietos projektui Nr. LEADER-12-VARĖNA-02-005 „Gudžių kaimo gyventojų socialinės saviraiškos skatinimas“ įgyvendinti skyrimo;

5. Dėl lėšų Panaros kaimo bendruomenės vietos projektui Nr. LEADER-12-VARĖNA-02-006 „Panaros kaimo gyventojų socialinės saviraiškos skatinimas“ įgyvendinti skyrimo;

6. Dėl lėšų Panaros kaimo bendruomenės vietos projektui Nr. LEADER-12-VARĖNA-02-006 „Panaros kaimo gyventojų socialinės saviraiškos skatinimas“ įgyvendinti skyrimo;

7. Dėl lėšų Asociacijos „Kibyšių bendruomenė“ vietos projektui Nr. LEADER-12-VARĖNA-02-007 „Kibyšių kaimo gyventojų socialinės saviraiškos skatinimas“ įgyvendinti skyrimo;

8. Dėl lėšų Perlojos kaimo bendruomenės vietos projektui Nr. LEADER-12-VARĖNA-02-008 „Gyvenimo kokybės gerinimas Perlojos kaime“ įgyvendinti skyrimo;

9. Dėl lėšų Vydenių krašto bendruomenės vietos projektui Nr. LEADER-12-VARĖNA-02-009 „Kad muzika grotų ir dainos skambėtų Vydenių krašte“ įgyvendinti skyrimo;

10. Dėl lėšų Rudnios Švč. M. Marijos Nuolatinės Globėjos parapijos vietos projektui Nr. LEADER-12-VARĖNA-02-010 „Nekilnojamojo kultūros paveldo vertybės-Rudnios Švč. M. Marijos Nuolatinės Globėjos bažnyčios tvarkyba (kapitalinis remontas)“ įgyvendinti skyrimo;

11. Dėl lėšų Naujųjų Valkininkų kaimo bendruomenės vietos projektui Nr. LEADER-12-VARĖNA-02-011 „Vis dar ūkia garvežiai“ įgyvendinti skyrimo;

12. Dėl lėšų Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos vietos projektui Nr. LEADER-12-VARĖNA-02-012 „Gyvieji amatai Dzūkijoje“ įgyvendinti skyrimo;

13. Dėl lėšų Vilkiautinio kaimo bendruomenės vietos projektui Nr. LEADER-12-VARĖNA-02-013 „Puoselėjame senolių patirtį ir krašto tradicijas“ įgyvendinti skyrimo;

14. Kiti klausimai.

Partneriai