Š.m. rugpjūčio 27 d. Varėnos krašto vietos veiklos grupės biuro patalpose oficialiai buvo pasirašytos 4 trišalės vietos projekto vykdymo sutartys tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, Varėnos krašto vietos veiklos grupės ir pareiškėjų, pateikusių vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010-2013 metams“ I prioriteto „Kokybiškos ir tinkamai išvystytos, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“ 1.1.1. priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ ir II prioriteto „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra“ 2.2.1. priemonę „Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“.

Pasirašytos vietos projekto vykdymo sutarys pagal I prioriteto „Kokybiškos ir tinkamai išvystytos, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“ 1.1.1. priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“:

1.1.1.1.veiklos ritį „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir sukūrimas“:
1. Dubičių krašto bendruomenė - vietos projektas „Sportas – sveikata, Dubičiai – pirmyn!“. Paramos suma - 236 093,00 Lt;
2. Naujųjų Valkininkų kaimo bendruomenė - vietos projektas „Naujųjų Valkininkų kultūros ir sporto kompleksas“. Paramos suma - 283 875,00 Lt;
3. Asociacijoa “Krivilių bendruomenė“ - „Krivilių tvenkinio pakarantės sutvarkymas“. Paramos suma - 36 113,00 Lt.

1.1.1.4. veiklos sritį „Tradicinių amatų puoselėjimas“:

1. Viešoji įstaiga „Vienaragių šilas“ – vietos projektas „Merkinės tradicinių amatų centro įkūrimas“. Paramos suma – 350 000,00 Lt.

Pasirašytos vietos projekto vykdymo sutartys pagal II prioriteto „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra“ 2.2.1. priemonę „Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“

2.2.1.1. veiklos sritį „Jaunimo užimtumą gerinančios, aktyvumą ir integravimąsi į vietos bendruomenę didinančios veiklos rėmimas“:

1. Krokšlio kaimo bendruomenė – vietos projektas „Jaunimo aktyvinimas ir integravimas į vietos bendruomenes“. Paramos suma – 39 678,00 Lt.

Partneriai