Varėnos krašto vietos veiklos grupė, vadovaudamasi 2012 m. lapkričio 14 d. Varėnos krašto vietos veiklos grupės tarybos posėdžio protokolu Nr.T-3, kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010-2013 metams strategiją, įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013m. programos kryptį "LEADER metodo įgyvendinimas", numatytas priemones.

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas:
Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.03.

Visą kvietimo Nr.03 dokumentaciją rasite strategijos įgyvendinimas/kvietimai teikti paraiškas/kvietimas Nr.03 skiltyje.

Partneriai