Šių metų kovo 10 dieną Varėnos krašto vietos veiklos grupės administracija aplankė ir Kabelių kaimo bendruomenę, kad susipažintų, kokias bendruomenei priklausančias patalpas numato atnaujinti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.

Bendruomenės pirmininkė Marytė Jankienė kartu su kitais bendruomenės nariais taip pat aprodė bendruomenės centrą, kurio įkūrimui buvo gauta parama įgyvendinant Dzūkijos VVG bandomąją strategiją, tame pačiame pastate įsikūrusį Kabelių dienos užimtumo centrą.

   

Partneriai