Praėjusį mėnesį buvo užbaigtas visų Lietuvos vietos veiklos grupių (toliau – VVG) strategijų įgyvendinimo vertinimas, kurio metu Varėnos krašto VVG buvo įvertinta teigiamai ir jai buvo skirtas užšaldytas VPS lėšų rezervas.

Kvietimo tekstas

1. VPS priemonės „Parama bendradarbiavimui įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą skirtą trumpoms tiekimo grandinėms plėtoti“ (LEADER-19.2-16)  veiklos srities „Parama vietinės maisto produktų rinkos vystymui“ (kodas LEADER-19.2-16.4) vietos projektams

Aktualūs dokumentai:

 

2. VPS priemonė „NVO verslo kūrimas ir plėtra naudojant atsinaujinančius išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6  vietos projektams

Aktualūs dokumentai:

VP PARAIŠKOS PRIIMAMOS IKI 2020-12-29, 18 VAL. IŠ ANKSTO UŽSIREGISTRAVUS TEL. NR. 863924726

Kvietimo tekstas

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2020 m. lapkričio 6 d. 13 val. iki 2020 m. gruodžio 15 d. 15 val. 

1. VPS priemonės „Parama bendradarbiavimui įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą skirtą trumpoms tiekimo grandinėms plėtoti“ (LEADER-19.2-16)  veiklos srities „Parama vietinės maisto produktų rinkos vystymui“ (kodas LEADER-19.2-16.4) vietos projektams

Aktualūs dokumentai:

2. VPS priemonės „Parama miškų rekreacinio potencialo didinimui“ (kodas LEADER19.2-SAVA-7) vietos projektams

Aktualūs dokumentai:

3. VPS priemonė „NVO verslo kūrimas ir plėtra naudojant atsinaujinančius išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6  vietos projektams

Aktualūs dokumentai:

4. VPS priemonė „Parama kultūros savitumo išsaugojimui ir tradicijų puoselėjimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 vietos projektams

Aktualūs dokumentai:

5. VPS priemonės „Parama pagrindinėms paslaugoms ir kaimų atnaujinimui kaimo vietovėse“, veiklos srities „Viešųjų erdvių, laisvalaikio bei sporto infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-7.2 vietos projektams

Aktualūs dokumentai:

Kiti kvietimui aktualūs dokumentai:

Puslapis 7 iš 46

Partneriai